Bloog Wirtualna Polska
Są 1 269 943 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

wniosek do WBE-marzec 2012

niedziela, 25 marca 2012 22:33

Romuald Soszyński

Ul. Koszarowa 65/6                                                               Wrocław 26.03. 2012 r

51- 149 Wrocław                                                                                                          

EWU  7343/1

                                     

DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO

We WROCŁAWIU

50-984 WROCŁAW ul. Mieszczańska 7.

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ LUB UZUPEŁNIENIE DECYZJI EMERYTALNEJ

 

   Na podstawie Art.32 ust.2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.Nr 8,poz.66 z późn. zm.)  składam wniosek o uzupełnienie „Decyzji o waloryzacji emerytury wojskowej” wydanej przez Pana Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego   we Wrocławiu, w dniu 6.03.2012 r. (otrzymanej  dn.16.03.2012 r.), numer świadczenia emerytalnego EWU – 7343/1, lub wydanie nowej,  opartej o właściwe przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.Nr8,poz.66 z późn. zm.)                                   

 

  UZASADNIENIE

Wskazana decyzja, wydana na podstawie art.31 ustawy z dnia10 grudnia o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.Nr8,poz.66 z późn. zm.) wymaga uzupełnienia ponieważ:

 Podstawa prawna decyzji podana jest niewłaściwie, dlatego, że artykuł ten nie ma odniesienia do waloryzacji, tylko do ustalania prawa do emerytury wojskowej. Żaden z ustępów  Art. 31 u.w., a jest ich siedem, nie odnosi się do waloryzacji emerytury.

            Natomiast z treści wskazanej decyzji wynika, że oparto ją o ustalenia USTAWY z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw1)  (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2012 r.), która weszła w życie z dniem 1 marca 2012 r.

Ponieważ Szanowny Pan Dyrektor WBE we Wrocławiu nie wykonał postanowień ustawy z dnia 11 września 2003 r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2003, Nr 179, poz. 1750), która weszła w życie z dniem 01 lipca 2004 r., to przynajmniej powinien poprawnie, czyli zgodnie z przepisami art.6, dokonywać waloryzacji mego świadczenia. Waloryzacja ta powinna być oparta na postanowieniach Rozdziału 2 ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 153 poz.1227).

Ten powyżej wskazany artykuł 6 jest ściśle powiązany z waloryzacją świadczeń czyli z Rozdziałem 2 - Waloryzacja świadczeń. Bo tak, nikt inny, tylko Szanowny Pan Dyrektor, powoływał się na ten artykuł w wydanych decyzjach w poprzednich latach, a Sądy to swoimi wyrokami potwierdziły. Właśnie na wyroki sądowe, potwierdzające taki stan rzeczy, powołuje się Pan w odpowiedziach na moje skargi.

         Wobec powyższego powinien i Pan w oparciu o ten stan prawny ustalać wysokość podstawy wymiaru mojej emerytury. Tymi artykułami (Art. 159 i Art. 6., na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych."), WBE powinno uzasadniać swoje decyzje, bo jak wspomniałem, Sądy d/s ubezpieczeń potwierdziły to swymi wyrokami wydawanymi zgodnie z zapotrzebowaniem i na życzenie MON. Wydane wyroki zobowiązywały obie strony procesu do ich wykonania. Ja jako powód ponosiłem konsekwencje swoich skarg w postaci opłat na rzecz Pańskiego Pełnomocnika, nawiasem mówiąc nie posiadającego wówczas legitymacji procesowej, ponosiłem bezprawne koszty komornicze, mimo ustawowego zwolnienia z takich kosztów, natomiast Pan Dyrektor w kolejnych decyzjach, wbrew uzyskanym wyrokom, nadal nie realizował swoich obowiązków nakazanych w/w artykułami ustaw.

Przypominam, więc, że do waloryzacji podstawy wymiaru świadczenia są istotne artykuły zawarte w Rozdziale 2. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 191, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r). a konkretnie w Artykule 88.

We wskazanej decyzji została podobnie jak w latach ubiegłych, została błędnie naliczona podstawa wymiaru mojej emerytury, gdyż do ostatniego dnia lutego obowiązywała zasada ustalania podstawy wymiaru na podstawie komunikatu prezesa GUS określającego wysokość kwoty bazowej oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w roku 2011, na podstawie których powinna być obliczona podstawa wymiaru mojej emerytury obowiązująca na ostatni dzień lutego. Przy okazji nadmieniam, że Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu od trzynastu lat nie waloryzuje podstawy wymiaru mojej emerytury zgodnie z ustaleniami ustawowymi, czyli nie określa jej wysokości na ostatni dzień lutego określonej komunikatem Prezesa GUS!!! Na obecny rok dysproporcja między właściwą, należną mi podstawą wymiaru, a określaną przez WBE wynosi już ponad 1800 złotych.

Przytaczam Komunikaty  Prezesa GUS wydane w br.:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie kwoty bazowej w 2011 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2011 r. wyniosła 2974,69 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 1,2 %.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2011 r.

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r. wyniosło 3399,52 zł.

Podstawą do ustalenia wysokości podstawy wymiaru emerytury wojskowej na ostatni dzień lutego jest Art. 88. 1. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, (…)

3. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Powyższy przepis jest usankcjonowany     Art.6 ustawy z dnia10 grudnia o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r.Nr8,poz.66 z późn. zm.) 

                    Art. 6.   Emerytury i renty podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w       przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.";

                    4. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji        

niektórych innych ustaw1)  (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2012 r.)

 

            W związku z powyższym proszę o uzupełnienie w/w decyzji o właściwie naliczoną podstawę wymiaru mojej emerytury, wyszczególnienie jej składników jak w decyzjach wydawanych w latach 1993- 1997.  W przypadku odmowy sprawę skieruję na drogę sądową..

 

Wyk. w dwóch egzemplarzach; Nr 1 Adresat: Nr 2 a/a wnioskodawcy

 

                                                          Z poważaniem Romuald Soszyński

 

Podziel się
oceń
5
0


sobota, 21 października 2017

Licznik odwiedzin:  934 160  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O moim bloogu

emerytem byc

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 934160

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Finanse