Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 841 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

pierwsze efekty bandyckich ustaw

środa, 18 października 2017 20:13

 

17 października 2017, 21:17

 

Dane GUS o śmiertelności Polaków zatrważają Alarmujące są najnowsze dane GUS o śmiertelności Polaków. Alarmujące i zaskakujące, bo nagle w styczniu zmarło aż o jedną trzecią ludzi więcej niż w tym czasie przed rokiem oraz najwięcej od ponad 20 lat. Żadnej epidemii nie było. Więc co takiego się stało (http://www.tvn24.pl)

=====================================

czas na ustawę dekretynizacyjną celem odKOR-owania tego nie-rządu

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

wezwanie ministra ON

poniedziałek, 16 października 2017 21:13

 

Sieradz, 14.10.2017 roku

Zdzisław R, GĄGALSKI

Pułkownik WP w stanie spoczynku                                                                

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego                                                                                                                     98 – 200 Sieradz                                                                                           

Pan Antoni Macierewicz

Minister Obrony Narodowej

Ul. Klonowa 1

00-001 Warszawa

 

Za pośrednictwem:

Wojskowe Biuro Emerytalne w  Łodzi

Ul. Źródłowa 52

91 - 735 Łódź.              

 

Do wiadomości:

Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin

Ul. 29 listopada 3D, lok. 16,

00-465 Warszawa

 

Dot.: EWU  9814/1

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Niniejszym, działając w imieniu własnym, wzywam Ministerstwo Obrony Narodowej – jako organ II instancji w sprawach administracyjnych -   do usunięcia naruszenia prawa przez Departament Spraw Socjalnych MON, reprezentowany przez Pułkownika  Leszka KWIATECKIEGO. Jak również naruszenia prawa przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w  Łodzi –Witolda BRZEZIŃSKIEGO.

Naruszenie prawa przez MON polega na:

 • Rażącym naruszeniu art. 7 Konstytucji RP, żaden przepis konstytucyjny nie nadał urzędnikom uprawnień do dokonywania interpretacji przepisów prawa.
 • Rażącym naruszeniu art. 15 k.p.a. fundamentalną zasadę dwuinstancyjności postępowania, a tym samym wyczerpuje znamiona rażącego naruszenia prawa,   o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.”
 • Wadliwej kwalifikacji prawnej odwołania w trybie administracyjnym do organu  II instancji;
 • Przekroczeniu uprawnień przez Dyrektora DSS MON oraz WBE;
 • Wydaniu polecenia Dyrektorowi WBE w Łodzi przez nieuprawniony organ, jakim jest w niniejszej sprawie DSS MON – w osobie Pułkownika Leszka KWIATECKIEGI do skierowania mojego odwołania do II instancji (MON) do sądu powszechnego.

Fakty:

 1. W dniu 19.03.2017 roku otrzymałem z WBE w Łodzi pismo zatytułowane „decyzja waloryzacyjna”. Stwierdziwszy ewidentne braki formalno-prawne tegoż pisma wniosłem (z ostrożności procesowej) dwutorowo:

a)     odwołanie od informacji WBE zatytułowanej   „Decyzja o waloryzacji emerytury wojskowej” z dnia  01.03.2017 roku”  do Sądu Okręgowego   w Łodzi z wnioskiem o uznanie braku właściwości tegoż Sądu do rozpatrywania tego typu spraw z zakresu administracyjnego (pismo z dnia 31.03.2017 -  w aktach WBE  w Łodzi; Sprawa w toku, parokrotnie odraczana, nowy termin rozprawy: 17 listopada 2017 roku..

b)     odwołanie (za pośrednictwem WBE w Łodzi) do II instancji   w sprawach z zakresu administracyjnego, jakim jest MON (pismo z dnia 31.03.2017 roku. w aktach WBE i aktach MON ). W tymże odwołaniu do MON nie skarżyłem waloryzacji ani wysokości świadczenia.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2017 roku WBE przesłało moje odwołanie do MON (właściwego adresata)’

 1. Pismem z dnia 11 maja 2017 roku (3315/DSS) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych (organ nieupoważniony) odesłał moje odwołanie kierowane do Ministra Obrony Narodowej do dyrektora WBE w Łodzi „celem rozpatrzenia", co jest rażącym naruszeniem prawa.
 2. W dniu 02.06.2017 roku dyrektor WBE w Łodzi – wykonując pozaprawne polecenie Dyrektora DSS MON-  wydał „Decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji  (zaskarżonej przeze mnie do II instancji), co jest rażącym naruszeniem aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

W związku z powyższymi naruszeniami prawa-

Wzywam Pana Mini-stra - organ II instancji odwoławczej -   do usunięcia naruszenia prawa w formie prawem określonej.

 

Zdzisław GAGALSKI

Pułkownik WP w stanie spoczynku

Załącznik- kopia dla WBE

Do STOWARZYSZENIA wysyłam oddzielnie


Podziel się
oceń
18
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

apel do wysłanych przez NAS do Sejmu

niedziela, 15 października 2017 0:32

 

 

 

STOWARZYSZENIE

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w STANIE SPOCZYNKU i REZERWY oraz ICH RODZIN

 

Warszawa, 10.01.2017 rok

"Dla triumfu zła potrzeba tylko,                                                              żeby dobrzy ludzie nic nie robili.”
Edmund Burke

 

Szanowni Posłowie

Marek.Jakubiak@sejm.pl                                                   MIchał.Jach@sejm.pl                                                       Czeslaw.Mroczek@sejm.pl                                               Pawel.Bejda@sejm.pl                                                       Adam.Cyranski@sejm.pl                                                   Marcin.Kierwinski@sejm.pl                                               Radoslaw.Lubczyk@sejm.pl                                                                 Anna.Siarkowska@sejm.pl                                           Pawel.Szramka@sejm.pl                                                  Pawel.Kukiz@sejm.pl                  Grzegorz.Schetyna@sejm.pl                                            Ryszard.Petru@sejm.pl

dodatkowo do wiadomości:

-      OP WP; RPO, związki i stowarzyszenia mundurowe, miedia

Dotyczy:

Projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym  żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; Druk Sejmowy 1105 z dnia 2 grudnia 2016 roku.

 

          Z upoważnienia Zarządu STOWARZYSZENIA (dane w stopce), pragnę zwrócić uwage Państwa na fakt nadania w projekcie tejże ustawy dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON oraz dyrektorom wojskowych biur emerytalnych zbyt daleko idących uprawnień “sędziów lustracyjnych”.

To nie są organy właściwe Konstytucyjnie do lustracji byłych żołnierzy zawodowych.

Proszę mieć na uwadze fakt, że:

1.      Przed powołaniem na te stanowiska, kandydaci musieli przejść “stosowne rozmowy z organami” i podpisać określone dokumenty  (“lojalki”), co daje prawo do podejrzeń o ich współpracę z tymi (poprzednimi) organami.

2.      Do powołania na  stanowiska dyrektorów wojskowych biur emerytalnych musieli otrzymać rekomendację Związku Byłych Zołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. A tym samym musieli byc Członkami tegoż Związku, a który to Związek został “wyprowadzony” z zajmowanych obiektów przez obecnego ministra ON.

3.   A zatem, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zarówno dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON, jak I  dyrektorzy biur- byli współpracownicy będą – zgodnie z tą ustawą – lustratorami, co jest nie do przyjęcia (domniemani agenci  WSI: dyrektor DSS MON oraz WBE - z pomoca pracowników mogą każdemu żołnierzowi dopisać lub ukryć wszystko co zechcą lub co im każą. Istnieje też coś takiego, jak ochrona danych osobowych a MY nie wyrażaliśmy zgody na to, by  po odejściu z służby ażeby szeregowi pracownicy WBE mieli dostęp do moich danych personalnych.)

4.      Parę lat temu występowałem do IPN o udostępnienie mi mojej “teczki”, bo miałem informację, że pisano na mnie donosy zarówno w ASG WP (Warszawa-Rembertów), jak również., gdy pełniłem obowiązki szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Sieradzu. W odpowiedzi poinformowano mnie,           że nie jestem uprawniony do wglądu do mojej teczki. A teraz dyrektorzy biur emerytalnych, jak równiez ich  pracownicy będa mieli dostęp do kompletu dokumentów, zawartych w tych teczkach.

Dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych są tylko kierownikami jednostek budżetowych (statio fisci) -  w świetle obowiązujących przepisów.                                                             

Wszelkie czynności związane z ta procedurą - przewidzianą w projekcie - będa wykonywali rękami swoich pracowników, którzy nie są do tego uprawnieni.

Jaka jest gwarancja, że nie dojdzie do nadużyć zarówno przez dyrektorów biur, którzy będą selekcjonować kandydatów do “przeglądu”,(jednych ujawniać a drugich skrywać na potrzeby poprzednich jak i obecnych służb), jak również  do nadużyć ze strony podległych im pracowników?

Jeżeli ten mankament nie zostanie usunięty, a nie jest to jedyny, to będzie mocny atut do zaskarżania wydanych decyzji administracyjnych przed sądami krajowymi  (a których sędziowie żyją pod zagrożeniem ujawnienia faktów  ich współpracy ze służbami specjalnymi), jak równiez zagranicznymi.

 

Zdzisław Roman GĄGALSKI

Pułkownik WP w stanie spoczynku

Pełnomocnik

Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3A/13                                                                                                                       98 – 200 SIERADZ

zdzislaw.gagalski@wp.pl

I na BOGA- nie pozwólcie, by minister ON (AM) zajął się “lustracją” Józefa Ratzingera (J. Św. - Benedykta XVI), który – jako syn funkcjonariusza służby  bezpieczeństwa (Bawarskiej Policji Landowej ) Republiki Weimarskiej  służył  w HJ a po uzyskaniu pełnoletności służył w Wehrmachcie za czasów Rzeszy Niemieckiej.

 

Załaczniki

- projekt ustawy druk 1105

- pełnomocnictwo

- pismo  ZŻWP do Premier RP

 

ponowiono bez zwrotnych odpowiedzi ze strony adresatów (posłów).

-         11.01.2017 roku

-         12.01.2017 roku

-         13.01.2017 roku

-         14.01.2017 roku

-         16.01.2017 roku

-         17.01.2017 roku

-         18.01.2017 roku

-         19.01.2017 roku

-         20.01.2017 roku

-         21.01.2017 roku

-         22.01.2017 roku

-         24.01.2017 roku

-         25.01.2017 roku

-         26.01.2017 roku

odpowiedzi nie było.


Podziel się
oceń
13
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Stan prawny art. 186 ust. 2 ustalony przez SN

sobota, 14 października 2017 9:58

Stan prawny wynikający z art. 186 ust. 2 został ustalony uchwałą przez SN 21 kwietnia 1999 r. 

 

Izba:

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sygnatura:

III ZP 6/99

Typ:

Uchwała 7 sędziów SN

Opis:

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1999/19/619

Data wydania:

1999-04-21

 

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1999 r. III ZP 6/99


Przewodniczący: SSN Teresa Romer,

Sędziowie SN:

Jerzy Kuźniar,

Maria Mańkowska,

Zbigniew Myszka (współsprawozdawca),

Stefania Szymańska,

Maria Tyszel,

Barbara Wagner (sprawozdawca).

(...)

Uzasadnienie

 (...)

3. Według art. 186 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ten akt prawny, a więc i jego art. 152, ma zastosowanie do wniosków o świadczenia zgłoszonych od 1 stycznia 1999 r. A contrario - nie ma zastosowania do wniosków zgłoszonych przed tą datą.

Od tej zasadniczej regulacji jest
wyjątek - ustawa ma zastosowanie do wniosków o świadczenia zgłoszonych przed 1 stycznia 1999 r. jeżeli choćby jeden z warunków do uzyskania prawa do świadczenia został spełniony poczynając od 1 stycznia 1999 r. (art. 186 ust. 2 pkt 2). Przepis ten
może dotyczyć także rodzinnego uposażenia sędziowskiego. Stanie się tak, gdy śmierć sędziego nastąpiła przed 1 stycznia 1999 r., uprawniony do świadczenia członek rodziny zmarłego (np. małżonek) zgłosił o nie wniosek przed tą datą, ale warunki do przyznania świadczenia spełnił po tej dacie (np. wdowa ukończy 50 lat lub stanie się niezdolną do pracy).
Wnioski składane po 1 stycznia 1999 r., do których mają zastosowanie nowe przepisy, mogą dotyczyć rozmaitej materii - zarówno przyznania świadczenia po raz
pierwszy (po spełnieniu warunków przed i po 1 stycznia 1999 r.) jak i zmiany w świadczeniach przysługujących przed 1 stycznia 1999 r. W tym kontekście wyjaśnienia wymaga pojęci ,,świadczenie przysługujące w dniu wejścia w życie ustawy".

 

Oprócz określenia ,,świadczenie przysługujące" przepisy przejściowe używają terminów:

,,świadczenie przyznane",

,,świadczenie, do którego prawo zostało ustalone", ,,świadczenie uzyskane",

,,świadczenie, do którego prawo uzyskano".

Analiza
przepisów ustawy pozwala na konstatację, że renta rodzinna przysługująca to świadczenie przyznane komuś, uzyskane przez kogoś, świadczenie, do którego czyjeś prawo zostało ustalone albo do którego ktoś prawo uzyskał. Renta przysługująca w dniu wejścia ustawy w życie, to świadczenie przyznane decyzją rentową wydaną przed 1 stycznia 1999 r. Obojętne jest czy świadczenie jest wypłacane uprawnionemu czy nie. Ważne jest to czy zostało do niego ustalone prawo.

Poza zakresem znaczeniowym tego pojęcia pozostają świadczenia dla osób spełniających warunki do ich przyznania, uzyskania lub uzyskania do nich prawo

 

Co do zasady, nowe przepisy nie mają zastosowania do rent rodzinnych, do których prawo powstało przed 1 stycznia 1999 r. Chyba, że wniosek o rentę, do której prawo powstało przed wejściem ustawy w życie zostanie złożony po tej dacie.

Art. 186 ustawy, inaczej niż art. 180, ma zastosowanie do uposażeń sędziowskich. W praktyce mogą wystąpić różne stany faktyczne wymagające oceny i  kwalifikacji z uwzględnieniem tego przepisu.

Dotychczasowe przepisy będą stosowane, gdy:

a) nabycie prawa do uposażenia, wniosek o świadczenie i ustalenie prawa do świadczenia nastąpiły przed 1 stycznia 1999 r.

albo jeżeli

b) prawo do świadczenia powstało i wniosek o nie został złożony przed 1 stycznia 1999 r. , a
ustalenie prawa nastąpiło po 1 stycznia 1999 r.

Nowe przepisy znajdują zastosowanie, jeżeli:

a) prawo do uposażenia powstało przed 1 stycznia 1999 r., wniosek o świadczenie został złożony i świadczenie przyznane po 1 stycznia 1999 r.,

b) nabycie prawa do uposażenia, wniosek o świadczenie i jego przyznanie zdarzyły się po 1
stycznia 1999 r.,

c) prawo do uposażenia powstało po 1 stycznia 1999 r., wniosek o świadczenie zgłoszono przed 1 stycznia 1999 r., przyznano świadczenie po 1 stycznia 1999 r.

 

Takie stany prawne ustalił SN wobec swoich rodzin, rodzin sędziów sądów powszechnych, rodzin sędziów wojskowych,rodzin prokuratorów, rodzin prokuratorów wojskowych.

 

Taki stan prawny został ustalony i musi dotyczyć wszystkich.

 

Prezes Stowarzyszenia 

Tomasz Gumienny


Podziel się
oceń
16
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

uprzejmości do "niezawisłych"

wtorek, 10 października 2017 19:55

Sieradz, 09. października 2017 r.

Zdzisław GAGALSKI

Pułkownik WP w stanie spoczynku

 

 

Sygn. akt: VIII U  843/17

 

 1. 1.      Przewodnicząca/y

VIII  Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sądu Okręgowego w  Łodzi

oraz

 1. 2.      Sędzia Referent (prowadząca/y)

        Plac Dąbrowskiego 5       90 – 921 Łódź                                                                                                

Do wiadomości:

 

„Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych

 w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin”

Ul. 29 Listopada 3D, lok. 16,

00-465 Warszawa.

 

Pani/e Przewodnicząca/y.

 

           W związku z kolejnym przesunięciem terminu rozprawy  ( informacja Pani  Wiktorii FURMANIAK  Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o wysokość świadczenia dot. Zdzisława Gągalskiego informuje, iż Sędzia Referent przebywa w szpitalu i nie można wyznaczyć terminu rozprawy, a obecnie obowiązujące przepisy zakazują zmiany referatu sędziowskiego.   Stażysta Wiktoria Furmaniak


Od: Zdzisław Gągalski <zdzislaw.gagalski@wp.pl>
Wysłane: 18 września 2017 12:39
Do: Furmaniak Wiktoria
DW: 1. STOW. REDUTA.REDUTA 
Temat: Odp: Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy);

 

Przypominam, że:

odwołanie od wadliwej prawnie i kompetencyjnie „decyzji” WBE w Łodzi (która nie spełnia wymogów formalno - prawnych ) wniosłem do Sądu Okręgowego w Łodzi (zgodnie z wadliwym pouczeniem za pośrednictwem WBE -statio fisci SP) dnia. 31.03.2017 roku. A zatem od tego czasu upłynęło już   6  miesięcy.

 

Przypominam również, że:                                                                                                                                     

 • Ja nie występowałem „przeciwko Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego  o wysokość  świadczenia”, o czym mowa w ww pismach Sądu oraz pismach WBE.
 • Nie wnioskowałem również o rozstrzygnięcie kwestii waloryzacji mojego świadczenia.                                          

Moje wymuszone pozaprawnie odwołanie dotyczy braków merytorycznych  i formalnych informacji zatytułowanej „Decyzja  o waloryzacji emerytury wojskowej” z 1 marca 2017 r. (dalej: „Decyzja”) wydanej przez Dyrektora W B E  w Łodzi, a które to wady formalne powodują nieważność tej tzw. decyzji. Stąd też moje „odwołanie” zmierza w kierunku unieważnienia wadliwej decyzji a organem właściwym w tej materii nie jest Sąd Pracy lecz organ II instancji w sprawach administracyjnych, czyli MON.

 • W analogicznej sprawie z mojego powództwa wniesionej w 2016 roku Sąd Okręgowy-Wydział VIII w Łodzi - uznając brak właściwości do rozstrzygania tego typu sporów – wydał postanowieni  z jasnym i jednoznacznym uzasadnieniem. I skierował do rozstrzygnięcia przez organ II instancji, czyli MON. Stąd pytanie: co takiego istotnego zaistniało w prawie, że ten sam Sąd , tak często powołujący się na zasadę „powagi rzeczy osądzonej” tym razem tyle wątpliwości i niezrozumiałych pomysłów formułowanych w kolejnych powiadomieniach i wezwaniach do „osobistego stawiennictwa” bez konieczności stawiennictwa?

{vide: Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – VIII Wydział Pracy   I Ubezpieczeń Społecznych  z dnia 15 czerwca 2016 roku (sygn. akt: VIII U 963/16 - sprawa z powództwa pułkownika Zdzisława Gągalskiego};

 • Przypomnę również, że  do tej pory nie otrzymałem z Sądu postanowień  w sprawie złożonych przeze mnie wniosków z dnia 25.05.2017 roku

      a) wniosek o przekazanie sprawy innemu sądowi

            b) wniosek o przesłuchanie świadka w miejscu zamieszkania z dnia.

{Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych informuje, iz na rozprawie zostało wydane postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku               o przekazanie sprawy Sądowi równorzędnemu- SO w Sieradzu oraz że w związku ze złożeniem przez organ emerytalny kolejnej decyzji z dnia 2.06.17 r. oraz pism związanych z bezpośrednim odwołaniem Pana do MON w trybie administracyjnym, koniecznym było doręczenie pism Panu celem ustosunkowania się- w tym zakresie zostało wydane postanowienie na rozprawie, która uległa odroczeniu do dnia 22.09.2017 r. (stosowne zarządzenie zostało wysłane pocztą).                                                 stażysta
Wiktoria Furmaniak; 21 sierpnia 2017 r.}

Informuję, że nie otrzymałem takich postanowień, o których mowa w informacji Pani Wiktorii FURMANIAK (nie znajduję ich w swoich zasobach)

 

Pani/e Przewodnicząca/y.

 

W . Zawiadomieniach Sądu  wyboltowano również informację, że „Stawiennictwo strony na posiedzeniu jest „obowiązkowo- nieobowiązkowe” (raz obowiązkowe a raz nieobowiązkowe), co dla mnie jest oczywiste, że rozprawa to formalność, a wyrok już zapadł!

W związku z powyższym, w nawiązaniu do  pism WBE wnoszę  o spowodowanie udzielenia  przez WBE pisemnej odpowiedzi na niżej wymienione pytania, na każde oddzielnie zgodnie z zastosowaną numeracją:

 

 1. W którym akapicie sentencji wyroku TK, sygn. K 4/99 z 20 grudnia 1999 r. i jego uzasadnieniu znalazła potwierdzenie poniższego stwierdzenia,       że art. 6 ustawy   dotyczy wszystkich świadczeniobiorców bez względu na to, kiedy wstąpili do służby, o czym zdecydował wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 1999 r.”?
 2. Gdzie w ww. wyroku lub innym wyroku TK znajduje się potwierdzenie, że art. 6 ustawy wue w brzmieniu nadanym przez art. 159 pkt 1 ustawy   z FUS był przedmiotem rozważań Trybunału jako podstawy skargi konstytucyjnej?
 3. Gdzie w art. 186 ust. 2 pkt 1 ustawy z FUS jest zapis stwierdzający, że przepisu nie stosuje się do art. 159 pkt 1 ustawy z FUS.   Art. 7 Konstytucji RP nie pozostawia żadnych wątpliwości, że przepis ustawy należy stosować zgodnie z jego brzmieniem, a nie wg interpretacji urzędniczej.
 4. Dlaczego  WBE powołuje się na art. 6 ustawy wue, który nie występuje jako podstawa prawna w zaskarżonej „Decyzji”?
 5. Czy w związku z wyrokiem SA w Łodzi, sygn. III AUa 398/13 nadal zamierza utrzymywać, że podstawą prawną „Decyzji” jest art. 31 wue, który jak stwierdził Sąd Apelacyjny nie może być zastosowany w sytuacji ponownego ustalania wysokości emerytury wojskowej, a tym bardziej w przypadku WALORYZACJI, która reguluje art. 6 wue.:

„Sąd Apelacyjny wyrokiem z 27 lipca 2012 r., wydanym w sprawie III AUa 160/12 uchylił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję  i przekazał sprawę Dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego do rozpoznania.

Sąd Apelacyjny podniósł, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, stanowi naruszenie praw nabytych, z mocy                  art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. jest nieważna i jako taka podlega uchyleniu. Wyrażone stanowisko uzasadnia to, że decyzja, jako przyznająca wnioskodawcy emeryturę, została wydana na podstawie art. 31 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy                   i ich rodzin, który nie mógł być zastosowany w jego przypadku, ponieważ przyznano mu prawo do emerytury wojskowej decyzją                        z 12 listopada 2010 r. W sytuacji zaś ponownego ustalania wysokości emerytury wojskowej mogą mieć zastosowanie jedynie przepisy                  art. 32 ust. 1 i 2 powyższej ustawy, zatem Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego winien rozpatrzyć kwestię ponownego ustalenia wysokości emerytury wnioskodawcy i decyzję wydać we właściwym trybie, regulowanym w art. 32 ustawy.”

 1. Dlaczego  WBE wprowadza Sąd w błąd powołując się na Uchwałę  7 sędziów SN z 23 marca 2011 r., sygn. akt I UZP 3/10 oraz Uchwałę 7 sędziów NSA z 11 czerwca 2013 I OPS 1/13, które z mocy art. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa o SUS) w związku z art. 11 ustawy wue nie mają zastosowania w stosunku do niewymienionych tam organów                                - wojskowych biur emerytalnych?

      Poniżej treść art. 3 ustawy o SUS:

„Art. 3. 

 1. 1.      Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:

1)     Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

2)     otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a;

3)     (uchylony);

4)     płatnicy składek.

(…)

 1. 2.      Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.”
 2. Czy Dyrektor WBE jest organem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 wue?                           Jeśli tak, to jak to jest, że:

a) decyzje waloryzacyjne byłych żołnierzy zawodowych opracowywane                         są    w MON, co oznacza, że na ich treść Dyrektor WBE nie ma żadnego wpływu,                jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej - Załącznika do Zarządzenia nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego MON, gdzie § 33 pkt 2 stanowi:

§ 33 Departament Spraw Socjalnych

2. Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

1)        wypracowywanie i realizacja przyjętych kierunków działalności resortu w zakresie wojskowego systemu emerytalnego oraz systemu pomocy rekonwersyjnej;

2)        opracowywanie projektów decyzji administracyjnych                w sprawach emerytalno-rentowych, praktyk zawodowych żołnierzy i jako organ drugiej instancji w zakresie pomocy rekonwersyjnej;

 

b)  ze „Statutu Wojskowego Biura Emerytalnego w  Łodzi” - Załącznika  do Zarządzenia nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z 15 czerwca 2015 r.                        w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej wynika, że Dyrektor WBE jest wewnętrznym organem wojskowego biura emerytalnego mającym zapewnić funkcjonowanie Biura i reprezentować je na zewnątrz:

„Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Wojskowe Biuro Emerytalne w Łodzi, zwane dalej „Biurem” jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. (a więc statio fisci, czyli bez osobowości prawnej i zdolności procesowej -dopisek zrg)

Rozdział 2

Zadania Biura

§ 7.

1. Podstawowymi zadaniami Biura są ustalanie prawa i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych dla żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin, funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin, ustalanie prawa                            i wypłata świadczeń pieniężnych należnych żołnierzom przez okres jednego roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także wydawanie i realizowanie decyzji w zakresie przekwalifikowania zawodowego żołnierzy, byłych żołnierzy oraz małżonka i dzieci po zmarłym lub zaginionym żołnierzu, jak również wypłata świadczeń wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Biuro realizuje                                         w szczególności przez:

1) ustalanie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych i ich wypłatę;

2) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

3) planowanie i przygotowanie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych;

4) prowadzenie gospodarki finansowej;

5) naliczanie funduszu socjalnego na rzecz świadczeniobiorców i dokonywanie wydatków z tego tytułu;

6) prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości;

7) wydawanie i realizację decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy rekonwersyjnej żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom zawodowym w zakresie przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu;

8) wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.”

(nie ma tu zapisu na temat waloryzowania już raz ustalonych świadczeń emerytalnych);

(zagadnienie WALORYZACJI nie występuje a zatem, to nie WBE lecz MON ma uprawnienia do wydawania decyzji w sprawie waloryzacji mojego świadczenia, albo WBE i DSS MON „rżną głupa koncertowo” a Sądy to akceptują - dopisek zrg)

 

Rozdział 3

Organy Biura i ich kompetencje

§ 8.

1. Działalnością Biura kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Biura                                      w szczególności:

1) podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Biura i realizacji jego zadań oraz ponosi za nie odpowiedzialność;

2) wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

3. Dyrektor Biura jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze.

4. Dyrektora Biura zatrudnia i zwalnia Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 9.

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.

2. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy:

   1) zastępcy dyrektora;

   2) głównego księgowego;

   3) audytora wewnętrznego;

   4) szefów (kierowników) wewnętrznych komórek     organizacyjnych.”

 

Ponadto inne (poniższe) przepisy prawa potwierdzają, że kwestie z zakresu świadczeń emerytalnych należą do Ministra Obrony Narodowej, a nie Dyrektora WBE,  a mianowicie:

 

I

USTAWA  z dnia 14 grudnia 1995 r.  o urzędzie Ministra Obrony Narodowej

Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 56

Art. 2.

Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych;

 

II

 

Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1996 r. Dz.U.1996.94.426)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy w szczególności:

 9)   w dziedzinie kierowania sprawami kadrowymi oraz pracowniczymi w resorcie obrony narodowej:

d)  doskonalenie systemu uposażeń żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń pracowników oraz wojskowych świadczeń emerytalno-rentowych, a także gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników resortu obrony narodowej

 

III

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 listopada 2006 r.w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 12 grudnia 2006 r.)

 

Kierownicze stanowiska Ministerstwa

§ 4. 1. Kierowniczymi stanowiskami Ministerstwa są:

1)        Minister;

2)        Sekretarz Stanu;

3)        Szef SG WP;

4)        podsekretarze stanu;

5)        Dyrektor Generalny.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5:

1)        kierują przyporządkowanymi komórkami organizacyjnymi;

2)        (5) sprawują nadzór nad bezpośrednio podporządkowanymi jednostkami organizacyjnymi;

2a)      (6) odpowiadają za sprawne funkcjonowanie struktur organizacyjnych tworzonych na Stanowisku Kierowania Ministra Obrony Narodowej, na bazie przyporządkowanych komórek organizacyjnych;

3)        podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach wynikających z zakresu powierzonych im zadań, nie zastrzeżonych do decyzji Ministra;

4)        podejmują decyzje w sprawach zastrzeżonych dla nich dekretacją lub ustnym poleceniem Ministra oraz w sprawach określonych przez Ministra w odrębnym upoważnieniu;

(…)

4. Do wyłącznych kompetencji Ministra, jeśli nie określi on inaczej, zastrzega się w szczególności następujące sprawy:

(…)

11)      kształtowanie systemu wynagrodzeń pracowników i uposażeń żołnierzy oraz wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;

17)      sprawowanie funkcji organu odwoławczego w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

(…)

5. Do wyłącznego podpisu Ministra zastrzeżone są w szczególności pisma:

(,,,)

2)        w sprawach, o których mowa w ust. 4;

 

 

 1. Jeśli Dyrektor WBE nie jest wojskowym organem emerytalnym   a organem jest wojskowe biuro emerytalne, to na jakiej podstawie Dyrektor WBE powołuje pełnomocnika do reprezentacji przed sądem powszechnym w sprawach nieprzewidzianych prawem?
 2. Czy Dyrektor WBE uzyskał upoważnienie Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Departamentu MON (organu nadzorującego WBE) na powołanie nie zatrudnionego w strukturze WBE radcy prawnego do reprezentacji przed sądem, czy też wynajął go jako osoba prywatna? W Regulaminie Organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej (wym. w pkt. 6 a) w zadaniach  Departamentu Spraw Socjalnych pkt 12 stanowi:

„12) zastępstwo Ministra w postępowaniu przed sądami w sprawach emerytalnych, aktywizacji zawodowej żołnierzy, weteranów i weteranów poszkodowanych oraz ze stosunku pracy pracowników wojska wynikających z zakresu działania Departamentu;”

 1. 10.  Mając na względzie argumenty zawarte w powyższych pytaniach proszę                        o udzielenie konkretnej odpowiedzi: Dlaczego w nagłówku „Decyzji” widnieje „DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO w Łodzi”, który nie ma żadnych uprawnień co do  waloryzacją emerytur i rent? O czym przesądza „Statut Wojskowego Biura Emerytalnego w  Łodzi”

11. Jakie decyzje, postanowienia i zaświadczenia w sprawach wojskowego zaopatrzenia emerytalnego (…) wydaje Pan Bartłomiej Grabski, Podsekretarz Stanu w MON, na podstawie upoważnienia Ministra Obrony Narodowej                           z 3 grudnia 2015 r. nr 56/MON (pkt. 1, ppkt 1 upoważnienia), jeśli nie rozpatruje odwołań byłych żołnierzy zawodowych jako II instancja administracyjna?

12. Czy - jeśli wojskowym organem emerytalnym jest wojskowe biuro emerytalne, to kto powinien reprezentować je przed sądem w ramach zastępstwa prawnego? Czy ma tu zastosowanie Decyzja nr 233/MON Ministra Obrony Narodowej                          z 15 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Wojskowej Służby Prawnej, gdzie:

 „§ 9. Świadczenie pomocy prawnej w jednostkach powinni realizować doradcy prawni

pełniący służbę wojskową lub zatrudnieni w tych jednostkach                        w ramach stosunku pracy.

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Wojskowej Służby Prawnej może wyrazić zgodę na zawarcie umowy o świadczenie obsługi prawnej z podmiotami uprawnionymi do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, 1064, 1224, 1255 i 1311).

§ 11. 1. Wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez podmioty, o których mowa w § 10, nie powinna przekraczać średniego poziomu wynagrodzenia etatowego doradcy prawnego żołnierza zawodowego pełniącego służbę w resorcie obrony narodowej.

2. (…)

§ 12. Przedstawicielami Wojskowej Służby Prawnej są:

1) Szef Wojskowej Służby Prawnej;

2) Zastępca Szefa Wojskowej Służby Prawnej;

2) szefowie komórek prawnych w jednostkach;

3) doradcy prawni pełniący służbę wojskową lub zatrudnieni w ramach stosunku pracy

na samodzielnych stanowiskach albo w komórkach prawnych.

§ 13. Przedstawiciele Wojskowej Służby Prawnej podlegają bezpośrednio:

1) Szef Wojskowej Służby Prawnej – Ministrowi Obrony Narodowej;

2) szefowie komórek prawnych oraz doradcy prawni pełniący służbę wojskową albo zatrudnieni w ramach stosunku pracy na samodzielnych stanowiskach – kierownikom jednostek, w których pełnią służbę wojskową albo są zatrudnieni w ramach stosunku pracy

3) doradca prawny – kierownikowi albo szefowi komórki prawnej.

§ 14. Do zadań Szefa Wojskowej Służby Prawnej należy w szczególności:

1) inicjowanie, po uzyskaniu opinii kierownika, procedur wyznaczania lub

zwalniania doradców prawnych ze stanowisk służbowych;

2) nadzór w zakresie organizacji Wojskowej Służby Prawnej;

3) opiniowanie jakości świadczonej obsługi prawnej w jednostkach;

4) wydawanie wytycznych w sprawach obejmujących swoim zakresem działalność Wojskowej Służby Prawnej;

5) współdziałanie w doskonaleniu zawodowym doradców prawnych;

6) zlecanie szefom komórek prawnych i doradcom prawnym na samodzielnych stanowiskach prowadzenia spraw w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz dokonywania innych czynnościz zakresu pomocy prawnej.”

13. W nawiązaniu do argumentów zawartych w pytaniu nr 11 oraz na mocy art. 36 wue o treści:

Art. 36. W sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie osoby zainteresowane i organy emerytalne są zwolnione od wszelkich opłat.”,

na jakiej podstawie  nieupoważniony pełnomocnik procesowi. wnosi o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa prawnego

 

Pani/e Przewodnicząca/y.

Jeżeli  WBE  nie będzie w stanie udzielić pisemnych odpowiedzi na powyższe pytania do czasu rozprawy, wnioskuję o   wezwanie ww. radcy prawnego jak również Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w  Łodzi oraz Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON do stawienia się na rozprawie  w charakterze świadków.                                                                                                                        

Konieczne jest wyjaśnienie:

 1. Bałaganu formalnego wprowadzonego przez MON. Zdaniem powoda działalność urzędników mini-sterstwa ma na celu:
  1. Uniknięcie odpowiedzialności osób funkcyjnych MON za  niewłaściwe decyzje o waloryzacji.
  2. Tuszowanie bezprawnej zmiany waloryzacji moich świadczeń                                           z tzw. stanowiskowej na tzw. płacową, która nastąpiła w kwietniu 1999 r.
  3. Posługiwanie się tekstem jednolitym ustawy wue poświadczającym nieprawdę. Poświadczenie wynika z naruszenia art. 190 ust.1 Konstytucji RP w związku z  wyrokiem TK sygn. akt K 5/99, Art, 7 Konstytucji RP w związku z art. 186 ust.2 pkt 1 ustawy z FUS.
  4. 2.     Roli w powyższej sprawie radcy prawnego, czy reprezentowanie przez niego Dyrektora WBE jest uprawnione i czy nie nastąpiło w tym wypadku naruszenia             art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego:

„Dział II

Podstawowe zasady wykonywania zawodu oraz wartości i obowiązki etyczne radcy prawnego

Art. 6.

Radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania określonej w ustawie o radcach prawnych, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami.”

 

Pani/e Przewodnicząca/y-

          Z analizy ww. dowodów wynika, że kolejno rządząca partia polityczna usiłuje rozgrywać swoje (nieczyste) interesy rękami sędziów, naruszając tym samym niezawisłość sędziowską.

A skoro sędziowie na to się godzą, to nie mają moralnego prawa do obwiniania kogokolwiek o ataki na niezawisłość. Gdyż nie dzieje się krzywda temu, który jej chce.

 

 

Z uszanowaniem -

…………………………………

 


Podziel się
oceń
107
1

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

czwartek, 19 października 2017

Licznik odwiedzin:  934 041  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O moim bloogu

emerytem byc

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 934041

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Finanse