Bloog Wirtualna Polska
Są 1 207 272 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

podwójny szpieg, to podwójny zdrajca

wtorek, 25 października 2016 23:27
Kuklińskiego udział w grze wywiadów wielkich mocarstw     | Trybuna.eu
http://trybuna.eu/kuklinskiego-udzial-w-grze-wywiadow-wielkich-mocarstw/
 
---------------------------------------------------------------
głosowanie:
- popierasz decyzję o awansowaniu kuklińskiego- łapka w górę
- nie popierasz decyzji o awansowaniu kuklińskiego - łapka w dół 

Podziel się
oceń
1
29

komentarze (2) | dodaj komentarz

"misiewiczów" ci u nas dostatek

piątek, 21 października 2016 17:23

========================================

tylko co robią darmozjady lampasowe i ich masażyści hemoroidów z DSS MOŃ oraz De<p>.Praw(acji) MON ??

Czy Antoś nie ma zaufania do etatowych darmozjadów?                          

A ma pieniądze dla przeróżnych "misiewiczów"?? I przy ich pomocy "robi sobie jaja"?

A może etatowi łgacze z DSS MOŃ oraz DP MOŃ nie chcą dale łgać??

A może to nowa zagrywka przeciwko nam?? Przecież Antoś to strateg!!!!!

 


Podziel się
oceń
23
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

"uczciwy", jak prokurator lub "sędzia"

wtorek, 18 października 2016 18:19

CBA zatrzymało Zbigniewa N., byłego szefa Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie

• Zatrzymanie związane jest ze sprawą tzw. afery podkarpackiej 
• Zbigniew N. to były szef Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie 
• Wcześniej sąd dyscyplinarny II instancji zgodził się na jego aresztowanie

 

WP.PL / Andrzej Hulimka

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek byłego prokuratora, doradcę kilku ministrów sprawiedliwości Zbigniewa N. - poinformował Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Zatrzymanie związane jest ze sprawą tzw. afery podkarpackiej. 

 ====================================

z netu: "n.", jak niezgoda


Podziel się
oceń
18
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zasady Techniki Prawodawczej w Praktyce Wykładni Prawa

piątek, 14 października 2016 19:24

12.10.2016

 

Zasady Techniki Prawodawczej w Praktyce Wykładni Prawa

pkt. I- IV, VI

Przepisy przejściowe, a zasada działania nowego prawa wprost pkt. V

 

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY

Rok LXIV — zeszyt 4 — 2002

 

ROBERT PISZKO

 

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

W PRAKTYCE WYKŁADNI PRAWA

 

PROBLEM KORESPONDENCJI POMIĘDZY ZASADAMI

REDAGOWANIA I INTERPRETOWANIA TEKSTÓW PRAWNYCH

 

Przed siedemnastu laty ukazał się w „Studiach Prawniczych” artykuł pod tytułem O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnegoZadaniem tego artykułu było udzielenie, choćby częściowej, odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie osiągalna, a zarazem pożądana jest korespondencja między dyrektywami redagowania i interpretowania tekstu prawnego oraz w jaki sposób taka korespondencja powinna

być osiągnięta.

 

Wyrok TK 7/99, OTK 2000/1/2, Lex nr 39281.

Trybunał Konstytucyjny podkreśla oczywiście moc obowiązującą zasad techniki prawodawczej i ich przydatność dla wykładni prawa.

 

I

Str 27 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W PRAKTYCE WYKŁADNI PRAWA

 

Wprowadzenie obowiązku definiowania wyrazów i wyrażeń użytych w tekście prawnym w przypadku potencjalnie możliwej ich wieloznaczności oznacza jednocześnie obowiązek traktowania wyrazu czy wyrażenia w tekście prawnym jako jednoznacznego. Obowiązek

taki formułowany jest zwykle w połączeniu z kompetencją dokonania ustalenia takiego znaczenia.

Skoro więc w § 91 ust. 1 „Zasad techniki prawodawczej 1991” (ZTP 1991) ustalono, że jeżeli w ustawie wskazano znaczenie pewnego określenia w drodze definicji, w obrębie tej ustawy nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym znaczeniu, to wynika z tego dyrektywa o brzemieniu: „rezultat interpretacji przepisów prawnych nie może doprowadzić do przyjęcia

znaczenia jakiegokolwiek określenia innego niż wskazane w definicji legalnej” albo inaczej: „zakazuje się interpretowania przepisów prawnych prowadzącego do przełamania znaczenia wyrazu czy wyrażenia wskazanego w definicji legalnej”.

 

29 marca 1999 roku ówczesny Dyrektor Departamentu MON płk Ryszard Chyrzyński w piśmie (rozkazie) nr 736 dokonał bezprawnego przełamania definicji legalnej dotyczącej podmiotów, które zostały objęte systemem ubezpieczeń społecznych.

 

21 kwietnia 1999 roku w uzasadnieniu do uchwały SN III ZP 6/99 siedmiu sędziów SN dokonało bezprawnego przełamania definicji legalnej dotyczącej podmiotów, które zostały objęte systemem ubezpieczeń społecznych.

 

Bezprawne przełamanie definicji legalnej wynika  z art. 8 ust.15 pkt 1-5 ustawy o SUS w związku z art. 6 ust.1 pkt 13-18 ustawy o SUS w związku z art. 6 ust.3 ustawy o SUS.

 

Takie same przełamanie definicji legalnej jest we wszystkich orzeczeniach sądów powszechnych, SN oraz sądów administracyjnych w Naszych sprawach.

 

Dowodem na tę okoliczność jest późniejsza nowelizacja art. 6 ust. 3 ustawy o SUS uchwalona z 23 grudnia 1999 roku. Dokonano tego trzy dni po ogłoszeniu wyroku TK sygn akt K 4/99 poprzez art. 1 pkt 3 lit. b, wprowadzona do obiegu prawnego poprzez art. 16 z mocą wsteczną od 1 stycznia 1999 roku (Dz.U.1999.1256).

 

Dla ukrycia tego faktu pierwszy tekst jednolity ustawy o SUS został opublikowany dopiero w 2007 roku (Dz.U.2007.74) pomimo ustawowego nakazu określonego w art. 15 ustawy nowelizacyjnej z 23 grudnia 1999 roku (Dz.U.1999.1256)

 

II

Str 30 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W PRAKTYCE WYKŁADNI PRAWA

 

Dyrektywy konsekwentności języka prawodawcy

 

W § 5 ust. 1 ZTP 1991 nakazano posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. Oznacza to przy interpretacji konieczność poszukiwania takiego właśnie znaczenia.

 

 

Przepis przejściowy ustawy z FUS brzmi:

 

art. 186 ust. 2.Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o świadczenia zgłoszonych:

1) począwszy od dnia wejścia w życie ustawy,

 

(TG)

Zwrot przepisu prawa określony w art. 186 ust.2 pkt 1 nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do stosowania przepisów ustawy z FUS. Jest to poprawne wyrażenie i w powszechnie przyjętym znaczeniu. Tak rozumiany przepis ma zastosowanie do żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, którzy pobierali zaopatrzenie emerytalne lub rentowe przed 1 stycznia 1999 roku

Dodatkowo potwierdza to uzasadnienie do uchwały SN III ZP 6/99 oraz uzasadnienie do wyroku TK sygn. akt K 18/99, że tylko takie rozumienie przepisu art. 186 jest zgodne z intencją ustawodawcy. To ustawodawca w trakcie prac sejmowych wprowadził ten przepis do ustawy. Wynika to z obowiązku stosowania zasad poprawnej legislacji. O tym więcej w pkt.IV.

 

 • Uchwała SN III ZP 6/99

3. Według art. 186 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ten akt prawny, a więc i jego art. 152, ma zastosowanie do wniosków o świadczenia zgłoszonych od 1 stycznia 1999 r. A contrario - nie ma zastosowania do wniosków zgłoszonych przed tą datą

(…)

Dotychczasowe przepisy będą stosowane, gdy:

a) nabycie prawa do uposażenia, wniosek o świadczenie i ustalenie prawa do świadczenia nastąpiły przed 1 stycznia 1999 r.

albo, jeżeli

b) prawo do świadczenia powstało i wniosek o nie został złożony przed 1 stycznia 1999 r., a ustalenie prawa nastąpiło po 1 stycznia 1999 r.

Nowe przepisy znajdują zastosowanie, jeżeli:

a) prawo do uposażenia powstało przed 1 stycznia 1999 r., wniosek o świadczenie został złożony i świadczenie przyznane po 1 stycznia 1999 r.,

b) nabycie prawa do uposażenia, wniosek o świadczenie i jego przyznanie zdarzyły się po 1 
stycznia 1999 r.,

c) prawo do uposażenia powstało po 1 stycznia 1999 r., wniosek o świadczenie zgłoszono przed 1 stycznia 1999 r., przyznano świadczenie po 1 stycznia 1999 r.

 • Uzasadnienie do wyroku TK sygn. akt K 18/99 str 12

Art. 186 ust. 2 pkt 1 ustawy nakazuje stosowanie przepisów ustawy do wniosków zgłoszonych od dnia wejścia w życie ustawy

III

Str. 30-31 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W PRAKTYCE WYKŁADNI PRAWA

w § 26 ZTP 1991 przewidziano, że w przepisach przejściowych i dostosowujących nie normuje się spraw innych niż:

1) unormowanie sposobu zakończenia postępowania w sprawach będących w toku,

2) rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień i obowiązków powstałych pod działaniem dotychczasowego prawa,

3) rozstrzygnięcie, czy i przez jaki czas utrzymuje się w mocy instytucje prawne, które znosi nowe prawo,

4) rozstrzygnięcie, czy utrzymuje się w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze do czasu zastąpienia ich nowymi -

to tylko takiej regulacji można tam szukać i na podstawie przepisu przejściowego nie można formułować wniosków, co do postaci elementów normy prawnej innych niż wskazane jako przedmiot regulacji przepisów przejściowych.

 

(TG)

Z analizy  § 26 ZTP wynika bezspornie, że przepis art. 179 ustawy z FUS normuje inne sprawy niż, te, które wymienione są w pkt 1-4. W takim razie nie jest przepisem przejściowym i nie może on zastąpić przepisu przejściowego określonego w art. 186 ust. 2 pkt 1 ustawy, z FUS.

IV

str. 34 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ W PRAKTYCE WYKŁADNI PRAWA

 

§ 2 ZTP 1991

Inne postanowienia związane z konstrukcją tekstu prawnego, wykazujące związek z dyrektywami interpretacyjnymi zawierają m.in. § 2 i § 42 – 45 ZTP 1991.

W § 2 ZTP 1991 wprowadzono reguły, wedle, których ustawa powinna dokładnie określać stosunki, jakie reguluje oraz podmioty, do których się odnosi (zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy) oraz regułę wskazującą, że w ustawie nie należy zamieszczać przepisów, które normowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy lub podmiotowy i w konsekwencji przyjęto, że ustawa nie może zmieniać lub uchylać przepisów normujących sprawy, które nie należą do jej zakresu przedmiotowego albo się z nim nie wiążą. Takie postanowienia powinny prowadzić do wniosku, że ustawa zawiera wyłącznie regulację mieszczącą się w jej zakresie podmiotowym i przedmiotowym, a w toku interpretacji nie może dojść do sytuacji, w której prawa lub obowiązki byłyby wyznaczane przez przepisy ustawy znajdujące się poza jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z FUS

Art. 1. 1.Ustawa określa:

1) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych,

2) zasady ustalania wysokości świadczeń,

3) zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty świadczeń.

2.Warunki nabywania prawa do emerytury i rent oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu pobierania emerytury lub renty, a także zasady ustalania wysokości tych świadczeń dla:

1) żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,

 

którzy w dniu wejścia w życie ustawy pozostawali w służbie oraz dla członków ich rodzin, określają przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

 

3.Świadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują jednak osobom wymienionym w ust. 2, jeżeli nie spełniają one warunków nabywania prawa do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób.

4.Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz wysokość tych świadczeń określają odrębne przepisy.

 (TG)

Wskazane przepisy przedmiotowo i podmiotowo ustawy z FUS prowadzą do stwierdzenia, że wśród tych podmiotów nie ma żołnierzy, którzy byli na zaopatrzeniu emerytalnym w dacie wejścia w życie ustawy z FUS. A art. 1 ust.2 ustawy z FUS wyłączał żołnierzy, którzy pełnili służbę w dacie wejścia w życie ustawy z FUS zgodnie z § 16 ust.1 ZTP ostatnia część zdania.

W związku z tym był zakaz normowania spraw w dalszej części ustawy dla żołnierzy i ich rodzin nie objętych zakresem podmiotowym ustawy. Dla ułatwienia obejścia prawa nawet ustawodawca nie mógł normować spraw dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin pobierających zaopatrzenie emerytalne w dacie wejścia w życie ustawy powołując się na przepis wyłączający z pod jurysdykcji ustawy z FUS.   

 

V

 

Przepisy przejściowe, a zasada działania nowego prawa wprost

 

Materiał przygotowany 22.09.2016 roku  był już przedstawiany

 

 

17 kwietnia 2007 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w sprawie dotyczącej wyrażonego przez urzędnika stanowiska w określonej sprawie. Można z tego orzeczenia wnioskować, że Skarb Państwa "odpowiada za wypowiedzi urzędnika, które ze względu na formę i okoliczności sprawiają wrażenie, że są oficjalnym stanowiskiem władz, a nie prywatną opinią" (sygn. C-470/03)

Zgodnie z powołanym orzeczeniem decydującym kryterium w kwestii, czy wypowiedzi urzędnika będą przypisane państwu jest to, czy adresaci tych wypowiedzi mogą w rozsądny sposób przyjąć w danych okolicznościach, że jest to stanowisko, które urzędnik wyraża w ramach swych kompetencji służbowych.                

 

Mając powyższe na uwadze należy poddać przy ocenie danego przypadku analizie wszelkie jego indywidualne elementy składowe, w szczególności zaś ustalić, czy konkretny urzędnik (funkcjonariusz):

 • posiada generalnie kompetencje w danej dziedzinie;
 • rozpowszechnia swe wypowiedzi pisemne przy użyciu oficjalnego papieru z nagłówkiem właściwego organu;
 • udziela wywiadów telewizyjnych w pomieszczeniu służbowym;
 • nie informuje, że jego wypowiedź ma charakter opinii prywatnej  i że odbiega ona od oficjalnego stanowiska właściwego organu;
 • właściwe organy państwa nie podejmują niezwłocznie kroków koniecznych do zatarcia powstałego u adresatów wypowiedzi urzędnika wrażenia, że chodzi o oficjalne stanowisko państwa 

(materiał Włodzimierza Zająca będzie na czerwono)

 

Opracował Włodzimierz Zając

Dyrektor Departamentu Prawa Społecznego Rządowego Centrum Legislacji

 

http://www.rcl.gov.pl/zalaczniki/artykul4.pdf

 

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dobre praktyki legislacyjne

Tezy

1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. „Milczenie ustawodawcy, co do reguły intertemporalnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa, chyba, że przeciw jej zastosowaniu przemawiają ważne racje systemowe lub aksjologiczne”1).

 

2. W związku z zasadą zawartą w tezie 1, w przepisach przejściowych nie należy formułować przepisów o treści: „Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.”.


Podziel się
oceń
36
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zasady Techniki Prawodawczej w Praktyce Wykładni Prawa

piątek, 14 października 2016 19:22

cz.2 

OBJAŚNIENIE

W każdej sytuacji, gdy ustawa reguluje sprawy, które są już wcześniej uregulowane

prawnie, należy rozstrzygnąć kwestię konieczności użycia przepisów przejściowych 2). Rozstrzygnięcia intertemporalne powinny być zawsze efektem świadomych decyzji legislatora i odnosić się do wszystkich aspektów międzyczasowych danego projektu.

 

Zgodnie z tezą 1, jeżeli w ustawie brak jest przepisów przejściowych, ustawę

tę stosuje się od dnia jej wejścia w życie wprost i bezpośrednio do wszystkich

stanów prawnych objętych jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym. Innymi słowy, uniemożliwia to stosowanie innych przepisów niż przepisy nowe (przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacją). Dlatego też nie ma potrzeby „potwierdzania”, określenie dodatkowych wymogów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków na podstawie nowych przepisów, że od dnia wejścia w życie stosuje się nowe przepisy, co literalnie wynika z przepisów formułowanych według schematu zawartego w tezie 2.

W praktyce jednak wiele ustaw, zwłaszcza ustaw nowelizujących, zawiera takie

przepisy. Analiza poszczególnych przypadków prowadzi do wniosku, że są one

wprowadzane do projektów, gdy zmiany w przepisach dotyczą regulacji

związanych z wydaniem decyzji administracyjnej, rozpatrzeniem wniosku czy przyznaniem uprawnień. Celem takiego rozwiązania legislacyjnego jest, jak należy przypuszczać:

 • usunięcie wątpliwości adresatów, co do tego, jakie normy powinni oni

           stosować,

 • zapewnienie ekonomiki postępowania administracyjnego, aby sprawy

          w związku ze zmianą podstawy prawnej nie były umarzane i były kończone pod rządami nowego prawa,

 • zapewnienie ochrony interesów w toku.

 

Niewątpliwie publikacja mieści się w ramach orzeczenia ETS.

Czas, by publikacje za publiczne pieniądze były respektowane przez samych legislatorów oraz innych urzędników państwowych.Ta publikacja nie jest dla stworzenia pozorów, że tworzone i stosowane prawo spełnia wymogi „dobrej praktyki legislacyjnej”.

 

W każdej sytuacji, gdy ustawa reguluje sprawy, które są już wcześniej uregulowane

prawnie, należy rozstrzygnąć kwestię konieczności użycia przepisów przejściowych.

 

W ustawie z FUS jest przepis przejściowy art. 186 ust.2 pkt 1. Jest to przepis przejściowy określający, do jakich stanów prawnych mają zastosowanie przepisy ustawy z FUS (uzasadnienie do wyroku TK sygn. akt K 18/99). Przepis ten zgodnie   z zasadami poprawnej legislacji odnosi się do przepisów zmieniających.                   

 

Zostało to potwierdzone w uchwale SN III ZP 6/99:

3. Według art. 186 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, ten akt prawny, a więc i jego art. 152, ma zastosowanie do wniosków o świadczenia zgłoszonych od 1 stycznia 1999 r. A contrario - nie ma zastosowania do wniosków zgłoszonych przed tą datą
.
Od tej zasadniczej regulacji jest wyjątek - ustawa ma zastosowanie do wniosków o świadczenia zgłoszonych przed 1 stycznia 1999 r. jeżeli choćby jeden z warunków do uzyskania prawa do świadczenia został spełniony poczynając od 1 stycznia 1999 r. (art. 186 ust. 2 pkt 2). Przepis ten może dotyczyć także rodzinnego uposażenia sędziowskiego. Stanie się tak, gdy śmierć sędziego nastąpiła przed 1 stycznia 1999 r., uprawniony do świadczenia członek rodziny zmarłego (np. małżonek) zgłosił o nie wniosek przed tą datą, ale warunki do przyznania świadczenia spełnił po tej dacie (np. wdowa ukończy 50 lat lub stanie się niezdolną do pracy).”

 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym (art. 2 Konstytucji),
a więc tak rozumiany przepis art. 186 ust.2 pkt 1 dotyczy również żołnierzy zawodowych, którzy w dacie wejścia w życie ustawy z FUS byli na zaopatrzeniu emerytalnym, którzy nie zostali wymienieni podmiotowo w ustawie z FUS.                            A dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o SUS nie zostali objęcie reformą ubezpieczeniową.

 

Dobra praktyka legislacyjna potwierdza, że przepisy zmieniające mają zastosowanie tylko do podmiotów, których dotyczy ustawa. Przypomnę, że publikacja jest za publiczne pieniądze w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej

 

Jeżeli w ustawie brak jest przepisów przejściowych, ustawę tę stosuje się od dnia jej wejścia w życie wprost i bezpośrednio do wszystkich stanów prawnych objętych jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym.                                                                                                     

Innymi słowy, uniemożliwia to stosowanie innych przepisów niż przepisy nowe (przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacją). Dlatego też nie ma potrzeby „potwierdzania”, określenie dodatkowych wymogów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków na podstawie nowych przepisów, że od dnia wejścia w życie stosuje się nowe przepisy.

 

 

Jak wynika z ustawy z FUS:

 • tytuł ustawy - reguluje ona emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – zakres przedmiotowy ustawy, brak odniesienia do wojskowej ustawy emerytalnej;
 • art. 1 ust 1-3 ustawy z FUS – przepis podmiotowy ustawy, wśród tych podmiotów nie ma żołnierzy zawodowych, którzy byli na zaopatrzeniu emerytalnym;
 • art. 6 ust. 3 ustawy o SUS (w brzmieniu pierwotnym) w związku z art. 6 ust.1 pkt13-18 – zakres podmiotowy, przepis ten zamknął krąg podmiotów włączonych do systemu ubezpieczeń społecznych, a wymienieni tam żołnierze zostali objęcie wielką reformą ubezpieczeniową.

„3. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wymienione w ust. 1 pkt 13-18, które podjęły służbę po dniu wejścia w życie ustawy”

 

Oraz

 • art. 1 wojskowej ustawy emerytalnej określa finansowanie zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych bezpośrednio z budżetu państwa, a nie  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Żołnierze, którzy byli na zaopatrzeniu emerytalnym oraz żołnierze, którzy pełnili służbę w dacie wejścia w życie ustawy z FUS i o SUS nie byli objęci systemem ubezpieczeń społecznych oraz byli    poza zainteresowaniem  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.

Z tego względu żaden przepis w dalszej części ustawy z FUS zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz zasadami dobrej praktyki legislacyjnej nie mógł normować spraw wykraczający poza zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy                 z FUS. Dotyczy to również przepisu zmieniającego art. 159 pkt 1 ustawy z FUS, a potwierdza to przepis przejściowy określony w art. 186 ust.2 pkt 1. 

 

W związku z tym, że zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy z FUS nie dotyczył żołnierzy zawodowych, którzy byli już na zaopatrzeniu emerytalnym, to przepisu               art. 159 pkt 1 ustawy z FUS nie można zgodnie z zasadami poprawnej legislacji i ZTP bezpośrednio stosować do stanów prawnych nieobjętych jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym

Tak wynika z publikacji finansowanej z budżetu Państwa i dofinansowanej z Unii Europejskiej.

 

By  art. 159 pkt 1 ustawy z FUS miał zastosowanie do podmiotów nieobjętych zakresem podmiotowym ustawy z FUS ustawodawca powinien to wyraźnie dookreślić w  przepisie zmieniającym lub przepisach przejściowych np. następujący zwrot „Od 1 stycznia 1999 r. emerytury i renty przyznane od uposażeń osiągniętych przed tą datą na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, podlegają  waloryzacji na podstawie zmienionego przepisu.         Tak jak to uczyniono z naruszeniem ZTP oraz zasadami poprawnej legislacji w art. 179 ustawy z FUS gdzie jest mowa o jednorazowej dodatkowej waloryzacji.

 

Wprawdzie byłoby to naruszenie zasad poprawnej legislacji oraz ZTP ale dawałoby pozory, że działania organów państwa są zgodne z Konstytucją RP.

 

Ustawa z FUS w art. 180 ustawy nie odnosi się do wojskowej ustawy emerytalnej, osoby, którym w dniu jej wejścia w życie przysługują emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne na podstawie  ustaw wymienionych w art. 195,

tj. ustaw z:

 • 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145 ze zm.),
 • 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (jednolity tekst: Dz.U.                    z 1995 r. Nr 65, poz. 333 ze zm.),
 • 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.),
 • 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154 ze zm.),
 • 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz.U. Nr 23, poz. 99 ze zm.),
 • 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz.U. Nr 29, poz. 156 ze zm.), 17 (a nie 7 jak w art. 195 pkt 9 ustawy) października 1991 r.                    o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz                        o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.)

 

oraz

 • dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135 ze zm.),
 • art. 19a ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych przepisów                     o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U. Nr 36, poz. 206 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły 80 lat, oraz o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U. Nr 92, poz. 540)

- zachowują prawo do tych świadczeń w wysokości ustalonej dotychczas.

Oraz Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie.

 

Zapis zachowują prawo do tych świadczeń w wysokości ustalonej dotychczas w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy byli na zaopatrzeniu emerytalnym  pojawił się w art. 20 ustawy nowelizacyjnej z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy                        o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U.2003.1609). Jest to ponad cztery i pół roku po uchwaleniu ustawy z FUS                    w pierwotnym jej brzmieniu.

 

Art. 20.Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy mają ustalone prawo do emerytur na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 6, 7 i 10, zachowują prawo do tych świadczeń.

 

Zapis Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie.

W stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy byli na zaopatrzeniu emerytalnym w dacie wejścia w życie ustawy z FUS i o SUS nigdy nie został opublikowany w ustawie.

Tym samym naruszono Zasadę demokratycznego państwa prawnego.

Natomiast ustawa z FUS uchwalona 17 grudnia 1998 roku  zawiera przepis przejściowy (intertemporalny)  art. 186 ust.2 pkt 1 ustawy z FUS, który zgodnie z zasadami poprawnej legislacji i Zasadami techniki prawodawczej dotyczy przepisów zmieniających i stanowi:

„Przepisy ustawy stosuje się do wniosków o świadczenia zgłoszonych: począwszy od dnia wejścia w życie ustawy”.

 

Tak rozumiany przepis przejściowy został przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny  w uzasadnieniu do wyroku TK sygn. akt K18/99

A więc art. 159 pkt 1 stosuje się do wniosków zgłoszonych od dnia wejścia w życie ustawy na przyszłość dla podmiotów włączonych do systemu ubezpieczeń społecznych na mocy art. 6 ust.1 pkt 13-18 ustawy o SUS w związku z art. 6 ust 3 ustawy o SUS w brzmieniu ustalonym 13 października 1998 roku (Dz.U.1998.887).

Późniejsze nowelizacje art. 6 ust.3 ustawy o SUS (Dz.U.1999.1256) po ogłoszeniu i ogłoszeniu wyroku TK sygn. akt K 4/99 oraz uchylenie znowelizowanego przepisu art. 6 ust.3 ustawy o SUS (Dz.U.2003.1609).

Późniejsze nowelizacje art. 2 ustawy z FUS tekst pierwotny (Dz.U.1998.1118), nowelizacja dodanie do art. 2 żołnierzy zawodowych i ich rodziny (Dz.U.2003.1609), nowelizacja powrót przepisu do brzmienia pierwotnego (Dz.U.2009.38).

Dowodzi manipulacji przepisami prawa dla celów ideologicznych, politycznych, a nie prawnych. Jest  to naruszenie art. 2 i art. 7  Konstytucji RP o charakterze przestępczym. 

Z tego wynika, że funkcjonariusze publiczni w zmowie i porozumieniu poświadczają nieprawdę, co do braku przepisu wyłączającego Nas z pod regulacji dokonanej poprzez art. 159 pkt 1 ustawy z FUS.

Publikacja w tym zakresie autorstwa  legislatora - Włodzimierza Zająca – takiemu stanowisku organów państwa przeczy.

A z tego należy wyciągnąć inny wniosek, że  to przepis ustawy wyraźnie musi określić, iż działanie przepisów zmieniających zostaje rozszerzony na podmioty nie objęte zakresem podmiotowym ustawy.

A co za tym idzie: mamy tysiące wyroków politycznych, a nie opartych na przepisach prawa.

VI

 

 

/…/ w trybie skargi konstytucyjnej przedmiotem kontroli nie może być przepis nowelizujący /…/ a wynikająca z jego treści zmiana prawa winna być badana poprzez kontrolę konstytucyjności ustawy znowelizowanej” (wyrok TK z 12.12.2005, SK 20/04, wyrok TK sygn. akt K 30/99, postanowienie TK sygn. akt K 53/13, wyrok TK sygn. akt K 1/98).

TG

20 grudnia 1999 roku Trybunał rozpoznawał sprawę o sygn. akt K 4/99 podstawą skargi Konstytucyjnej był przepis art. 159 pkt 1 ustawy z FUS sic! sentencja wyroku (Dz.U.1999.1215).

Trybunał Konstytucyjny nie jest ustawodawcą i nie może zastępować  ustawodawcę w stanowieniu prawa. Wyrok TK sygn. akt K 4/99 nie może zostać rozszerzony po za zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Nie może naruszać  przepisu przejściowego określonego w artykule 186 ust 2 pkt 1 ustawy z FUS w związku z art. 196 ustawy z FUS w związku wyrokiem TK z 22 czerwca 1999 roku sygn. akt K 5/99 (w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, kto zaskarżył przepis). Ustawowe wyłączenie, o którym jest mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z FUS zostało uznane za zgodne z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny nigdy nie badał zgodności art. 6 ust. 1-3 ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez art. 159 pkt 1 ustawy z FUS, a tylko taki wyrok miałby zastosowanie do wszystkich żołnierzy oraz ich rodzin.

 

Należy dodać, że organy władzy publicznej twierdząc, że Trybunał Konstytucyjny badał art. 6 wojskowej ustawy emerytalne, ewentualnie, że badał art. 6 w brzmieniu nadanym przez art. 159 pkt 1 ustawy z FUS naruszyły i naruszają powagę rzeczy osądzonej art. 190 ust. 1 Konstytucji RP (sentencja wyroku Dz.U.1999.1215)

Zamienne stosowanie podstawy skargi konstytucyjnej do celów ideologicznych i politycznych narusza art. 2, art. 7, art. 190 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Zasada państwa prawnego (zwana również zasadą praworządności albo zasadą rządów prawa) stanowi według Trybunału Konstytucyjnego zbiorcze wyrażenie całego szeregu reguł i zasad, które nie zostały wprawdzie expressis verbis nazwane przez Konstytucję, ale które wynikają z samej istoty państwa prawnego.

 (zebrał i opracował Tomasz Gumienny)


Podziel się
oceń
36
0

komentarze (5) | dodaj komentarz

czwartek, 27 października 2016

Licznik odwiedzin:  867 940  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

O moim bloogu

emerytem byc

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 867940

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl